Ashtanga Yoga

Jeg holder kurs i Ashtanga yoga for forskjellige nivåer og har også noen timer med yoga Helse og yoga for kvinner.

Jeg er autorisert av Manju Pattabhi Jois til å undervise første (Primary) og andre (Intermediate) serien i Ashtangayoga.

Yoga handler ikke om å prestere, klare stillinger eller å være flink. Vi bruker kroppen og pusten som verktøy for blant annet å gi slipp i spenninger, få økt kroppsbevissthet, styrke, bevegelighet og indre ro. Å ta vare på oss selv for å bedre kunne nyte de fine øyeblikkene og gledene, og lettere håndtere utfordringer i hverdagen💜🙏.

Ashtanga yoga er en dynamisk form for yoga. Vi beveger kroppen inn i forskjellige yogastillinger samtidig som vi jobber aktivt med pusten. De fleste stillinger kan tilpasses ettersom vi alle har forskjellige forutsetninger. 

Man gjør samme stillinger i samme rekkefølge, men legger til nye stillinger og gjør evt vanskeligere alternativer etter hvert. Når eleven lært seg stillingene og rekkefølgen så trenger de ikke lenger å se opp på læreren hele tiden, men kan da ha full fokus på pusten, som en meditasjon i bevegelse. Alle timer avsluttes med en avspenning.

Kursene i Ashtangayoga holdes på Bøndenes hus Borge i Fredrikstad på mandag og onsdag kveld. Se under fanen kurs for mer info.